• slider image 645
:::

校旗介紹

認識紀安 / 2012-12-22 / 點閱數: 2262

 

-------------------------------------

  • 精神指標:代表學校靈魂,象徵師生活力指標。
  • 意義:代表紀安國小文武雙全,文中有勁,武中有柔。
  • 設計: 委託國立台北師範學院,聞名藝術界的藝術家『蘇振明』教授設計。
  • 製作: 台南縣永康市民族路『上銘企業社』林明貴董事長以古法刺繡手工承作。
:::

English website

學校近期行事活動

空氣品質即時看板